אישור שמורת הטבע על השימוש בסכיני EezyCut

DECO STOP

אישור שמורת הטבע על השימוש בסכיני EezyCut

רשות הטבע והגנים – שמורת טבע חוף האלמוגים באילת
ת.ד. 667 אילת 88100
09.07.2012
 
עבור: DECO STOP ISRAEL
לידי: ניר צמח- מנכ”ל
 
הנדון: אישור שימוש במכשיר חיתוך  EezyCut בשמורות הימיות באילת
 
לאחר בדיקת מכשיר החיתוך EezyCut על ידינו ואישורו של מר דורון ניסים מנהל מחוז אילת רט”ג, הוחלט לאפשר את נשיאת מכשיר החיתוך EezyCut ואת השימוש בו ע”י צוללים , גולשי רוח וגולשי קייט סרפינג (עפיפון) בשמורות הימיות שבמפרץ אילת לשם מענה לצרכי בטיחות בלבד, ובתנאי שלא ישמש לפגיעה בשמורות הימיות, במבקריהן, בערכי הטבע שבהן וברכוש רט”ג המשמש אותן.
 
אי לכך, לא תיאכף התקנה (איסור נשיאת כלי העלול לפגוע בערך טבע ב”שמורה”) נגד כל צולל, גולש רוח ו/ או גולשי קייט סרפינג (עפיפון) הנושא עימו מכשיר חיתוך מסוג EezyCut בשמורות הימיות שבמפרץ אילת.
 
בברכה,
 
עמרי זליגמן
מנהל שמורת האלמוגים – רט”ג
 
 
www.parks.org.il
טלפון: 08-6326422  ; פקס: 08-6375776