תקנון

1. בתקנון יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:
1.1. “האתר” – “www.decostop.co.il“.
1.2. “הנהלת האתר”, “בעלת האתר”, “מפעילת האתר”- דקו סטופ ישראל- DecoStop Israel
טלפון נייד: 052-5777062
טל/ פקס: 077-4241500
רחוב ז’בוטינסקי 48 חולון 5829318
ע.מ: 27487644

1.3. “הגולש” – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע קנייה בין אם לא, בין אם נרשם לאתר ובין אם לא.
1.4. “לקוח” – כל גולש באתר שביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם טרם קיבלו.

2. הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה הסמכות המקומית הייחודית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.

3. השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הגולש ו/או הלקוח לתנאים הכלולים בתנאי תקנון זה כלשונם, והגולש ו/או הלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.

4. האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.

5. השימוש באתר:
5.1. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, אמריקן אקספרס, לאומי קארד.
5.2. האתר מיועד לשימוש אישי, קמעונאי וסיטונאי.
5.3. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
5.4. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו”ל.

6. אופן הקניה באתר:
6.1. רכישת מוצרים/ שירותים באתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי המוזכרות בסעיף 5.1.
6.2. לאחר בחירת המוצר/ שירות יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.
6.3. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
6.4. למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, הנהלת האתר לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.
6.5. זמינות כל השירותים והמוצרים המוצגים באתר עשויה להשתנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. במידה ולא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, הנהלת האתר תציע ללקוח מוצר חלופי או תזכה את הלקוח זיכוי מלא בגין ההזמנה.
6.6. כל הטובין יישארו רכוש האתר עד לביצוע תשלום מלא בגין ההזמנה.
6.7. תשלום עבור ההזמנה יבוצע לפני שילוח ההזמנה בפועל. אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים, כמיטב יכולתנו, על מנת לשמור את פרטי ההזמנה והתשלום חסויים ומאובטחים, עם זאת, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן כתוצאה מהשגת גישה בלתי מאושרת לכל מידע שסיפק הלקוח במהלך גלישתו באתר או בעת ביצוע הזמנה באתר על ידי גורם צד שלישי.
6.8. אנו שומרים את הזכות לסרב לספק סחורות ו\או שירותים על פי שיקול דעתנו הבלעדית.

7. אי השלמת הקניה מסיבות טכניות:
7.1. מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.
7.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר. 

8. מדיניות אבטחה וסודיות הגולשים:
8.1. אבטחת המידע נעשית בהתאם לכללי אבטחת המידע המפורטים מטה.
8.2. הנהלת האתר רשאית לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני המאשר את קנייתם, כמו כן רשאית הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני לרבות פרסומות מגורמים מסחריים שונים מבצעים באתר וכיו”ב.
8.3. פרטי הלקוח, למעט פרטי תשלום, יהיו שמורים במחשבי האתר בהתאם לתנאי ה-“Data Protection Act” משנת 1984.
8.4. פרטי תשלום כגון מספרי אשראי, תוקף וכיו”ב. אינם נשמרים במחשבי האתר לאחר ביצוע ההזמנה.  

9. קבלת המוצרים:
9.1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל מספר אסמכתא לקניה.
9.2. תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.
9.3. יתכנו עיכובים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר, והנהלת האתר לא תישא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.
9.4. המשלוח נעשה בשתי שיטות עיקריות: הראשונה בדואר רשום, אזי מגיעה החבילה לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח, השנייה בדואר שליחים, אזי מגיעה החבילה ישירה לביתו של הלקוח.
9.5. עלויות השילוח עשויות להשתנות בהתאם למשקל המוצרים המוזמנים ויעד המשלוח הסופי.
9.6. אישור משלוח עם מספר מעקב להזמנה יישלח אל הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני שיהיה זמין.
9.7. חלק מהמוצרים בחנות מיוצרים על פי הזמנה ו\או צריכים לעבור עיבוד נוסף לאחר ביצוע ההזמנה. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק את ההזמנה ללקוח במהירות האפשרית ומרבית מוצרי החנות נשלחים בתוך 2-3 ימי עסקים, עם זאת, לעיתים נדרשים ל- 60 ימי עסקים עבור מוצרים שבהזמנה (כל מקרה לגופו).
9.8. הנהלת האתר מבקשת מהלקוח להזין את שמו המלא ואת כתובתו על מנת לספק לו שירות יעיל אך לעולם לא תעביר את פרטיו לכל גורם צד שלישי.
9.9. זוהי אחריותו הבלעדית של הלקוח לספק פרטי משלוח מלאים ונכונים בעת ביצוע ההזמנה. הזמנות שיוחזרו לשולח עקב כתובת שילוח לא נכונה ו\או ניסיון\ניסיונות הפצה שנכשלו מכל סיבה שהיא יחויבו בעלויות שילוח נוספות והלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי חלקי או מלא בגין ההזמנה.
 9.10. בהתאם למיקום הלקוח והנהלים המקובלים באזור מגוריו, ההזמנה תסופק ישירות לכתובתו או אל סניף הדואר הקרוב אליו והודעה על קבלת דבר דואר תישלח בדרך כלל אל בית הלקוח באמצעות דוור. חשוב: משלוחים וחבילות יאוחסנו בסניף הדואר לפרק זמן של כ-14 ימים בלבד. כעבור תקופה זו, הן מוחזרות אל השולח וקבלתן על ידי השולח כרוכה בתשלום עמלות שילוח נוספות. זוהי אחריותו הבלעדית של הלקוח לבצע מעקב אחר ההזמנה באמצעות פרטי המעקב שסופקו לו ולבצע איסוף של ההזמנה מסניף הדואר במידת הצורך. הזמנות שיוחזרו לשולח לאחר שלא נאספו מסניף הדואר מכל סיבה שהיא יחויבו בעלויות שילוח נוספות והלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי חלקי או מלא בגין ההזמנה. 

10. המוצרים המוצעים למכירה באתר:
10.1. באתר זה נמכרים מאות מוצרים המחולקים למספר קטגוריות, וזאת לנוחיות הגולש בלבד.
10.2. התמונות באתר אינן מחייבות, אולם פירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאור המוצר.

11. מחירי המוצרים באתר:
11.1. מחיר המחירון המופיע בפרטי המוצר הנו מחיר המחירון הרשמי, מחירים אלו אינם משקפים בהכרח את מחיר המכירה של המוצר המוצע.
11.2 מחיר הרכישה מוגדר תחת “מחיר” ועל פיו הלקוח ישלם את המוצר ולפני עלויות משלוח המוזכרות בסעיף 9 לעיל.
11.3. הנהלת האתר שואפת אך איננה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בנמצא ורשאית לבטל כל הזמנה עקב מחיר שאינו משקף את מחירו האמיתי של המוצר כתוצאה מתקלה שחלה באתר בעדכון מחירי המוצרים או מכל סיבה אחרת.
11.3. כל מחירי המוצרים\ שירותים באתר כוללים מע”מ כחוק.

12. ביטול עסקה, החזרות, תיקונים וזיכויים:
12.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה, במקרה כזה תישלח הודעה בדואר אלקטרוני לגולש.
12.2. מוצרי החנות אינם נמכרים על בסיס ניסיון ואינם ניתנים להחלפה.
12.3. עקב טבעם של המוצרים והשירותים המוצעים באתר, המיוצרים על פי הזמנה ומותאמים לדרישות הלקוח, ביטול הזמנה וקבלת זיכוי מלא בגין ההזמנה אפשריים אך ורק בפרק זמן של 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. ביטול של ההזמנה לא יהיה אפשרי לאחר פרק זמן זה והלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי מלא או חלקי בגין ההזמנה.
12.4. הלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי מלא או חלקי בגין שימוש בלתי סביר ונזק כתוצאה משימוש בלתי סביר בכל מוצר שהוזמן מהחנות.
12.5. פניות בנוגע לנזק במשלוח, אי תקינות מוצר או פגמים בייצור חייבות להתבצע בתוך 7 ימים מיום קבלת ההזמנה, על מנת שהנהלת האתר תוכל לטפל בפניה, פניית הלקוח חייבת להכיל תיאור ברור של הבעיה במוצר בצירוף תמונות ברורות של המוצר המציגות את הפגם/ נזק המתואר.
12.6 ביטול עסקה ניתן לבצע עד ל- 7 ימים מיום האספקה ובאריזתו המקורית בלבד. בתמורה לביטול העסקה יחויב הלקוח בעמלת ביטול של 30% מסך העסקה. לא ניתן לבטל עסקה לאחר שימוש או שינוי במוצר שסופק ע”י הלקוח. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה על ציוד שנרטב/ או היה בשימוש בצלילה ולו גם צלילה בודד.
12.7 ההחלטה הסופית על ביטול את העסקה הינה של חברת DecoStop Israel ורק לאחר בדיקת הציוד על ידי חברת DecoStop Israel.
12.7. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לשילוח מוצרים בחזרה במצב סביר כמו גם לעלויות השילוח במקרה של החזרה, תיקון וכיו”ב.
12.8. במקרה של שינוי/ תיקון מוצר (שינוי מידת נעל, שינוי במידת רצועות וכיו”ב.) זוהי אחריותו הבלעדית של הלקוח לדאוג לשילוח המוצר בחזרה במצב סביר כמו גם לעלויות השילוח אל בית המלאכה לתיקון ובחזרה אל הלקוח. בנוסף, זוהי אחריותו הבלעדית של הלקוח לסמן את המוצר כ-“נשלח לתיקון” בעת שילוח המוצר  חזרה אל בית המלאכה/ מפעל. הלקוח הינו אחראי לכל חיוב נוסף לחבילה המוחזרת לתיקון כתוצאה מאי סימון החבילה בצורה המתאימה ועל פי הנחיות הנהלת האתר. 

13. אפשרויות הזמנה ורכישה נוספות:
13.1. ניתן לבצע הזמנה טלפונית ישירות מחברת DecoStop Israel בטלפון: 052-5777062.
13.2. ניתן להגיע ולהזמין את המוצרים פיזית ע”י תאום טלפוני בטלפון: 052-5777062.
13.3. חברת DecoStop Israel מכבדת תשלום במספר אמצעים נוספים:
13.3.1. מזומן.
13.3.2. העברה בנקאית.
13.3.3 שיקים- מותנה באישור ובדיקה ולהחלטת בעלי חברת DecoStop Israel בלבד.
13.3.4. כל סוגי כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי המוכרות בישראל ובתנאי תשלום אלו:
– עד 3 תשלומים ללא ריבית.
– 4-18 תשלומים בקרדיט (ריבית ע”ח הלקוח).

14. כללי:
14.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
14.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.
14.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.
14.4. המידע באתר עלול מעת לעת להכיל אי דיוקים לרבות במחירי המוצרים השונים  או שגיאות דפוס. הנהלת האתר רשאית לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת. אין הנהלת האתר מתחייבת כי מידע המצוי באתר במועד מסוים יהיה בו גם בהמשך.
14.5. לטובת הגולשים שובצו באתר דפי מידע ו/או סרטוני הדגמה העשויים לעניין את הגולש בהתאם למוצר אותו הוא מתעתד לרכוש. כל האמור בדפי המידע ו/או סרטוני הדגמה אלו הנו בגדר המלצה בלבד מטעם כותביהם. אין הנהלת האתר אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה לפי דפי מידע אלו.

ט.ל.ח.

בברכת צלילות בטוחות ומהנות!